II. ULUSAL PSİKOLOJİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
“Öteki-leştirme”

29 - 30 Nisan 2017

Hakkımızda

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Ulusal Psikoloji Öğrenci Sempozyumu’nun ikincisi bu yıl 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Kulübü ve Psikoloji Bölümü işbirliğiyle İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecektir.

İnsan yaşadığı toplumdan bağımsız bir birey değildir. Bu yüzden, etkileşim halinde olduğumuz insanları, içinde bulundukları hayat şartlarını ve toplumsal koşulları göz önüne alarak değerlendirmemiz gerekir. Dünyada ve ülkemizde etkisi gittikçe artan şekilde hissedilen açlık, yoksulluk, nefret, ötekileştirme, şiddet, savaş ve terör gibi konular hepimizi oldukça etkilemekte; bu bağlamda bize yaşadığımız dünyadan kopuk bireyler olmadığımızı ve bu dünya ile ayrılmak yerine daha çok birleşmemiz gerektiğini yeniden hatırlatmaktadır.

Bu çerçevede, Ulusal Psikoloji Öğrenci Sempozyumu’nun bu yılki ana teması olan “Ötekileştirme” başlığı altında yapılacak tartışmalarla, yaşadığımız günün koşullarına daha sağlıklı ve kapsamlı bir bakış açısıyla bakabilmek için bir kapı aralamayı amaçlıyoruz. Her şeyden önce bir bireyi, “öteki” olarak sınıflandırmadan ve onu belirli kalıplara sokmadan, sadece bir insan olduğu için sevmeyi kendimize görev bilerek başlıyoruz işe. Bu kapsamda, ülkemizde ve/veya dünyada yaşanan toplumsal sorunlar ve özellikle de “ötekileştirme biçimleri” karşısında bir nebze olsun daha bilinçli olmak adına herkesi II. Ulusal Psikoloji Öğrenci Sempozyumu’na davet ediyoruz.

Sempozyumda sizleri aramızda görmekten sevinç duyacağız.

Program Akışı

29 Nisan 2017 Cumartesi

 • Kayıt İşlemleri ve Açılış (10:00 - 10:30)

 • Konferans (10:30 - 11:15)
  • Melek Göregenli (Prof. Dr. / Sosyal Psikoloji)
   Ayrımcılık Sadece “Ayrımcılık” mıdır?: Ayrımcılığın İdeolojik İşlevi
 • Ara (11:15 - 11:30)

 • Panel: Cinsiyet ve Cinsellik Alanında Ötekileştirme (11:30 - 13:00)
  • Hilal Eyüpoğlu (Dr. / Klinik Psikolog)
   Görülmeyenin Çatlak Sesi: Feminist Psikoloji ve Terapi
  • Nami Başer (Prof. Dr. / Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü)
   LGBTİ’lerin Ötekileştirilmesi
  • Seven Kaptan (Uzm. Dr. / Psikiyatrist / CETAD)
   Psikiyatri ve Tıp Alanında Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı
 • Öğle Yemeği (13:00 - 13:45)
 • Panel (13:45 - 15:15)
  • Özge Soysal (Dr. / Klinik Psikolog / Psikanalist)
   Başkalığın Mantıki Oluşumları
  • Özgür Yurtsever (Uzm. Psikolog / Psikoterapist)
   Toplumsal Travma ve Ötekileştirme
  • Özlem Çolak (Uzm. Psikolog / Yuva Derneği)
   Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler Meselesine “Dayanıklılık” Penceresinden Bakmak
 • Ara (15:15 - 15:30)
 • Bildiri Oturumu (15:30-16:50)
  • Nihan Özant - Rümeysa Biçer - Şule Kara - Yakup Azak (İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü)
   Geçmişinde Göç Deneyimi Olanların Suriye Göçünü ve Suriyeli Göçmenleri Anlamlandırmaları
  • Sefa Tokgöz (Üsküdar Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümü)
   Sınıf Deneyimi Bağlamında Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Vatandaşlara Uygulanan Ötekileştirme ve Anlama Pratikleri
  • Aylin Köseoğlu
   LGBTİ Bireyler ve Ötekileştirme
  • Merve Nur Aydın - Melis Zorkirişçi - İlke Eda Kalabak (Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü)
   Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Ebeveyn Tutumları, Benlik Saygıları ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki

30 Nisan 2017 Pazar

 • Panel: Ruh Sağlığı Alanında Ötekileştirme (11:00 - 12:30)
  • Saffet Murat Tura (Psikiyatrist / Yazar)
   Psikiyatrik Kavramlar
  • Ceylin Özcan (Yrd. Doç. Dr. / İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü)
   Psikanalizde Delilik, Başkalık ve Öteki
  • Şehnaz Layıkel (Klinik Psikolog / RUSİHAK Kurucu Üyesi)
   Ruh Sağlığı Alanında “Öteki” İle Kurulan İlişki
 • Öğle Yemeği (12:30 - 13:15)
 • Panel: Azınlıkların Ötekileştirilmesi (13:15 - 14:45)
  • Aydın Bayad (Arş. Gör. / İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü)
   Türklerin ve Kürtlerin Birbirlerine Yönelik Önyargılarını Etkileyen Faktörler
  • Buket Kara (Uzm. Psikolog / Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Doktora)
   Gruplararası İlişkiler Bağlamında “Öteki” Diller
  • Sercan Karlıdağ (Psikolog / Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans)
   Alevi Kimliğinin İnşasında Ayrımcılık: Nitel Bir Araştırma Örneği
 • Ara (14:45 - 15:00)
 • Panel: Medyada Ötekileştirme (15:00 - 16:00)
  • İdil Engindeniz (Dr. / Galatasaray Üni. İletişim Fakültesi)
   Azınlıkların Medyada Ötekileştirilme Biçimleri
  • Funda Tekin (Hrant Dink Vakfı)
   Ayrımcılığa Karşı Yeni Bir Dil İçin: Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi

Sempozyum Konu Başlıkları

 • Cinsiye ve Cinsellik Alanında Ötekileştirme
 • Irk, Etnisite ve Kültürel Farklılıklar Alanında Ötekileştirme
 • Ruh Sağlığı Alanında Ötekileştirme
 • Medya ve İletişim Alanında Ötekileştirme

Özgeçmişler

Saffet Murat Tura
Sehnaz Layıkel
Özgür Duran Yurtsever
İdil Engindeniz
Melek Göregenli
Nami Beşer
Ceylin Özcan

Düzenleme Kurulu

 • Öğr. Gör. Umut ŞAH
  Psikoloji Bölümü

 • Öğr. Gör. Duygu KUZU
  Psikoloji Bölümü

 • Elif HACIFETTAHOĞLU
  Psikoloji Kulübü Başkanı

 • Ahsen ÖZDEN
  Psikoloji Kulübü Başkan Yardımcısı

 • Betül AĞAÇHAN
  Psikoloji Kulübü Genel Sekreteri

 • Mertcan TEKİN
  Psikoloji Kulübü Mali İşler Sorumlusu

 • Anıl UZUNOĞLU
  Psikoloji Kulübü

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Pınar TINAZ
  Psikoloji Bölümü

 • Prof. Dr. Duran ÇAKMAK
  Psikoloji Bölümü

 • Doç. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK
  Psikoloji Bölüm Başkanı

 • Yrd. Doç. Dr. Alp Giray KAYA
  Psikoloji Bölümü

 • Yrd. Doç. Dr. Ceylin ÖZCAN
  Psikoloji Bölümü

 • Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN
  Psikoloji Bölümü

 • Yrd. Doç. Dr. Pınar KURT
  Psikoloji Bölümü

Bildiri Çağrısı

 • Sempozyumda sözlü ve poster bildirilere yer verilecektir.
 • Bildiri özetlerinin en son 20 Mart 2017 tarihine kadar arelpsikolojikulubu@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı tipinde ve 12 puntoyla yazılmalıdır.

Sempozyum Kaydı

Önemli


Sempozyum kaydının tamamlanması için, sempozyum ücreti(20TL), İş Bankası: 1117-771441 Hesabına Psikoloji Kulübü adına yatırılmalıdır.

İletişim

İstanbul Arel Üniversitesi

Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No:26 / K 34537
Tepekent - Büyükçekmece
İstanbul-Türkiye

Telefon: 0850 850 2735
Fax: +90 212 860 04 81